Učionica povijesti Muzeja grada Karlovca
OBJAVA: 04/04/2022

Učionica povijesti Muzeja grada Karlovca

Muzejska učionica povijesti je edukativni online program Muzeja grada Karlovac nastao kao odgovor na okolnosti prouzročene pandemijom virusa COVID-19 s ciljem usklađivanja muzejskog djelovanja s potrebama zajednice. Funkcioniranje odgojno-obrazovnih ustanova u virtualnom okruženju ukazalo je na potrebu dodatnih sadržaja, pri čemu se digitalizirana muzejska građa pokazala kao velik i nedovoljno iskorišten odgojno-obrazovni potencijal.

Muzejska učionica povijesti u skladu je s kurikulom nastave povijesti i namijenjena je prvenstveno osnovnoškolskoj nastavi. Usklađena je s odgojno-obrazovnim ciljevima i ishodima. Zamišljena je kao suradnička platforma – dodatni materijal i izvor učiteljima i nastavnicima povijesti kako bi proces poučavanja te postignuća učenika bili što kvalitetniji i uspješniji. Sastoji se od ciklusa videolekcija koje prate obvezne teme kurikula na lokalnoj razini pružajući osnovu za dublje razumijevanje lokalne i nacionalne povijesti u europskome kontekstu i svjetskoj perspektivi.

Sadržaji komuniciraju, interpretiraju i populariziraju lokalnu baštinu i zavičajnu povijest kroz afirmaciju muzejske građe, potiču intelektualnu znatiželju i aktivno učenje usmjereno na stjecanje temeljnih znanja, razvijanje vještina važnih za kritičko i kreativno mišljenje te komunikacijskih i socijalnih vještina.

Videolekcije su dostupne na Youtube kanalu Muzeja grada Karlovca. Trenutno se mogu pregledati videolekcije "Istražujmo zajedno", za učenike 5. razreda te "Karlovački istraživači" i "Karlovac u Prvom svjetskom ratu" namijenjene učenicima 7. razreda.

Videolekcija „Istražujmo zajedno“ uči učenike 5. razreda osnovnih škola temeljnim pojmovima u bavljenju poviješću. Saznat će što je to povijest, kakvi povijesni izvori postoje, koje su to pomoćne povijesne znanosti i kako se primjenjuju. U videolekciji „Karlovački istraživači“ učenici 7. razreda saznat će više o Jakovu Šašelu, Napoleonu Lukšiću, Dragutinu Lermanu, Janku Mikiću i braći Seljan – Mirku i Stevi i naučiti zašto je Karlovac u drugoj polovini 19. i početkom 20. st. bio centar afrikanistike. Iako daleko od bojišta Prvog svjetskog rata Karlovac je teško proživljavao ratne godine. Što se u gradu događalo, kako su živjeli obični građani učenici će upoznati u videolekciji „Karlovac u Prvom svjetskom ratu“.

Ciklus videolekcija će kontinuirano biti nadopunjavan novim sadržajima. Autorica projekta je muzejska savjetnica Muzeja grada Karlovca mr. sc. Sanda Kočevar.