Copyright © 2021-2024 Muzeji grada Karlovca

Moderator
Ivanka Maroević, Maja Benčec Ivanjko

Koncept
Josipa Vukelić, Ivanka Maroević, Andro Giunio

Izrada i održavanje web stranice
Link2 d.o.o.

Razvoj  i koordinacija dizajna web stranice
Josipa Vukelić, Ivanka Maroević, Andro Giunio

Uvodni tekstovi
Iva Alibašić, Nikolina Belančić Arki, Hrvojka Božić, Luka Čorak, Igor Čulig, Matea Galetić, Sanda Kočevar, Karlo Mandić, Ružica Stjepanović, Antonija Škrtić, Josipa Vukelić

Korektura
Josipa Vukelić

Fotografije
Denis Stošić (Fotografika)

Likovno oblikovanje
Andro Giunio

Vizualni identitet Muzeja grada Karlovca
Andro Giunio, Sven Sorić (M28)