Odjeli i zbirke

Prirodoslovni odjel

Prirodoslovni odjel vodi nas kroz priču o raznovrsnosti prirodne baštine karlovačkoga kraja u kojem se susreću panonska i dinarska regija. U vitrinama nalazimo svjedočanstva o evoluciji prirode od najstarijih geoloških razdoblja, tragove živog i izumrlog svijeta, a u muzejskim čuvaonicama novije predmete koji pokazuju bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta Karlovačke županije koji se povremeno izlažu.

Odjel je od njegovog formiranja 1965. godine pa do umirovljenja 1998. godine vodio viši kustos Vladimir Peršin, prof. U tom razdoblju pronađene su i evidentirane rijetke biljne vrste, posebno proučavani cretovi, flora dijela Žumberka i fosili na području Korduna. Odjel je 2013. godine preuzeo kustos Luka Čorak.

Fundus zbirke Prirodoslovnog odjela nažalost je osiromašen ratnim razaranjima i nedostatkom adekvatne pohrane, no od 2016. godine provodi se intenzivno prikupljanje fundusa kroz terenski rad na području šire karlovačke okolice te kroz razne donacije i akvizicije. Za kvalitetnu i atraktivnu prezentaciju karlovačke prirodoslovne baštine potrebna je modernizacija odjela i interdisciplinarni pristup i sukladno tome uspostavljena je suradnja odjela s relevantnim karlovačkim, hrvatskim i stranim institucijama i provodi se konstantno usavršavanje djelatnika. Vrlo optimističan stav odjela je dodatno potkrijepljen velikom raznolikošću flore i faune Karlovačke županije koja je do danas ostala relativno neistraženo područje.

U prirodoslovnim zbirkama su pohranjene informacije o promjenama u prirodi i vremenu, možemo ih smatrati svojevrsnim svjedocima prošlog vremena. Specifične su zbog prirode fundusa, u njima se nalaze "prirodnine", tj. građa sakupljena iz prirode, zbog toga ih se smatra dijelom kulturne baštine ex situ. One su rjeđe od ostalih te stoga vrlo vrijedne i zanimljive kako posjetiteljima tako i stručnjacima. Osim toga u vremenu virtualne otuđenosti čovjeka od prirode one su jedna od rijetkosti koje na opipljiv i stvaran način mogu približiti prirodu čovjeku. Bitne su u podizanju svijesti javnosti o značenju očuvanja bioraznolikosti za dobrobit ljudske populacije i kao takve su važni nositelji globalne i lokalne prirodne baštine. U Gradskom muzeju trenutno postoje 4 prirodoslovne zbirke od kojih se jedna nalazi u stalnom postavu dok su ostale u procesu obrade i dopune te će uskoro biti dostupne.

Luka Čorak, viši kustos
tel: 047 615 980 (4)
e-mail: luka.corak@mgk.hr

Entomološka zbirka noviji je dodatak fundusu Gradskog muzeja Karlovac. Zbirka kukaca pokrenuta je 2018. godine i obuhvaća razne vrste iz skupine kornjaša (Coleoptera) i danjih leptira (Lepidoptera) iz Karlovačke županije. Razlozi osnivanju zbirke leže u bogatstvu entomološke faune Karlovačke županije te relativnoj neistraženosti i atraktivnosti fundusa za posjetitelje. Predmeti zbirke povremeno se izlažu da bi posjetitelji mogli uživati u njima.

Leptir Papilio machaon (Linnaeus, 1758.) lastin rep

Leptir Papilio machaon
(Linnaeus, 1758.)
lastin rep

Leptir Apatura illia (Denis i Schiffermüller, 1775.) mala modra preljevnica

Leptir Apatura illia
(Denis i Schiffermüller, 1775.)
mala modra preljevnica

Kornjaš Lucanus cervus (Linnaeus, 1758.) jelenak

Kornjaš Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758.)
jelenak

Geološko-paleontološka zbirka pokrenuta je u šezdesetim godinama 20. stoljeća i obuhvaća zanimljive predmete vrsta flore i faune koji su živjeli na području Karlovačke županije te predmete koji originalno nemaju staništa na ovim područjima, ali igraju bitnu ulogu kao prethodnici vrsta koje kasnije nalazimo na našim prostorima. Izložena je u stalnom postavu Gradskog muzeja Karlovac, a od najzanimljivijih predmeta izdvajamo ostatke kostura i zubiju mamuta, špiljskog medvjeda i žderonje koji je i danas živuća vrsta.

Ursus spelaeus (Rosenmüller i Heinroth, 1794.) čeljust špiljskog medvjeda

Ursus spelaeus
(Rosenmüller i Heinroth, 1794.)
čeljust špiljskog medvjeda

Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1779) kutnjak vunastog mamuta

Mammuthus primigenius
(Blumenbach, 1779)
kutnjak vunastog mamuta

Kalcit (CaCO3) Stalagmit

Kalcit
(CaCO3)
Stalagmit

Ihtiološka zbirka pokrenuta je 2019. godine i najmlađa je zbirka Gradskog muzeja Karlovac. Rezultat je suradnje Gradskog muzeja Karlovac s Javnom ustanovom Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac. Iako ima malen fundus, riječ je o velikim, kapitalnim primjercima, a zbog tradicionalno velike zainteresiranosti Karlovčana za ribolov, zbirka ima veliki potencijal u predstavljanju riblje faune karlovačkih i drugih hrvatskih rijeka.

Esox lucius Linnaeus, 1758 štuka

Esox lucius
Linnaeus, 1758
štuka

Salmo trutta Linnaeus, 1758 pastrva

Salmo trutta
Linnaeus, 1758
pastrva

Acipenser baerii J. F. Brandt, 1758 sibirska jesetra

Acipenser baerii
J. F. Brandt, 1758
sibirska jesetra

Abramis brama Linnaeus, 1758 deverika

Abramis brama
Linnaeus, 1758
deverika

Botanička zbirka, tj. herbarij rezultat je marljivog i savjesnog rada osnivača Odjela, višeg kustosa Vladimira Peršina. Sadržava godinama sakupljanu floru Karlovačke županije te dijelove edukativnih herbarija rađenih za osnovne i srednje škole na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće gdje se kao autor spominje poznati prirodoslovac Dragutin Hirc. Također sadržava novije herbarijske listove koje su sakupljali naši građani, bivši studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Herbarijska kutija s herbarijskim listom

Herbarijska kutija s herbarijskim listom

Melilotus officinalis (L.) Lam., Fabaceae (leptirnice) ljekoviti kokotac

Melilotus officinalis
(L.) Lam., Fabaceae (leptirnice)
ljekoviti kokotac

Sambucus nigra L. , Caprifoliaceae (kozokrvnice) crna bazga

Sambucus nigra
L., Caprifoliaceae (kozokrvnice)
crna bazga