Upravno vijeće Muzeja grada Karlovca

Ivan Pavlović, prof. kemije

Ivana Basarac, mag. pol.

Ivana Kolić, mag. kulturologije

Luka Čorak, mag. exp. biol.

Vera Stipetić, bacc. oec.