Povijest zgrade i muzeja

Od 1953. godine histrorijat najstarije karlovačke palače i historijat Gradskog muzeja teku zajedno. Naime, te je godine Muzej, osnovan 1904. godine, započeo s radom u palači koju je oko 1631. godine dao sagraditi karlovački general Vuk Krsto Frankopan.

U burnom 20. stoljeću nije bilo lako postići kontinuirani razvoj Muzeja. Apel za osnivanje Muzeja objavljen je u Svjetlu koje uređuje Dušan Lopašić, a kada je Gradsko poglavarstvo 1904. godine donijelo osnivačku odluku, pratila su je tek skromna proračunska sredstva za razvoj te nove ustanove. Ipak se u fundusu Muzeja i danas čuvaju dvije slike Vjekoslava Karasa i prvi bicikl s karlovačkih ulica, „kostotresac” Petra Lukšića, donirani u sklopu prikupljanja koje provodi Muzealni odbor osnovan 1911. godine.

Interes za Muzej sporadičan je sve do pedesetih godina 20. stoljeća. Zanimljivo je da je 1952. godine, kad pod naslovom Muzeji i arhivi u Hrvatskoj na poticaj Izvršnog vijeća Sabora RH izlazi prvi popis takvih ustanova, u Karlovcu zaposlena profesorica Ivana Vrbanić kao prva stručna djelatnica, također i osoba presudna za uvažavanje „rodoslovlja” iz 1904. godine. Stara barokna palača u susjedstvu gradske vijećnice prepoznata je kao najbolji gradski locus za muzejsku djelatnost.

U memoriju te palače ubraja se vjenčanje Katarine Frankopan i Petra Zrinskog 1641. godine, stanovanje karlovačkoga generala Ivana Josipa Herbersteina koji je nakon 1671. godine provodio konfiskaciju imanja njihovih obitelji, posjed grofa Stjepana Patačića, vojna pa civilna uprava.

Muzej se kao organizacija razvijao kroz pripajanje Galerije slika (1954.), otad galerijskog odjela, te kroz razvoj Kulturno-povijesnog, Povijesnog, Etnografskog, Arheološkog, Prirodoslovnog odjela i Odjela suvremene povijesti od stvaranja RH. Muzejska praksa, koja se odvija na lokacijama Gradskog muzeja na Strossmayerovu trgu, Galerije Vjekoslava Karasa u Novom centru, Muzeja Domovinskog rata na Turnju te Staroga grada Dubovca, s vremenom je prerasla u sustav četiriju ustrojbenih jedinica koje od 2021. čine Muzeje grada Karlovca.

O muzeju