Kontakt

info@mgk.hr

 

Gradski muzej Karlovac

tel: 047 615 980

 

Muzej Domovinskog rata Karlovac - Turanj

tel: 047 659 097

 

Galerija "Vjekoslav Karas"

tel: 047 412 381

 

Stari grad Dubovac

tel: 047 658 832

Ravnatelj

Igor Čulig

tel: 047 615 980

igor.culig@mgk.hr

Ured ravnatelja

Antonija Belan

administrativna tajnica

tel: 047 615 980 (1)

antonija.belan@mgk.hr

Računovodstvo

Ida Galović

voditeljica računovodstva

tel: 047 615 980 (5)

ida.galovic@mgk.hr

Marija Antonović

knjigovotkinja - blagajnica

tel: 047 615 980 (5)

marija.antonovic@mgk.hr

Vera Stipetić

knjigovotkinja - likvidator

tel: 047 615 980 (5)

vera.blazevic@mgk.hr

Voditeljica Galerije ”Vjekoslav Karas”

Aleksandra Goreta

akademska slikarica

tel: 047 412 381 (22)

aleksandra.goreta@mgk.hr

Voditelj Starog grada Dubovca

Marinko Pleskina

gsm: 099 5456 809

marinko.pleskina@mgk.hr

Voditelj Muzeja Domovinskog rata Karlovac - Turanj

Juraj Horvatin

tel: 047 659 093

juraj.horvatin@mgk.hr

Stručno osoblje

Iva Alibašić

kustosica dokumentaristica

tel: 047 412 381 (24)

iva.alibasic@mgk.hr

Nikolina Belančić Arki

kustosica Etnografskog odjela

tel: 047 412 381 (26)

nikolina.belancic-arki@mgk.hr

Luka Čorak

viši kustos Prirodoslovnog odjela

tel: 047 615 980 (4)

luka.corak@mgk.hr

Matea Galetić

kustosica Arheološkog odjela

tel: 047 615 980 (6)

matea.galetic@mgk.hr

mr. sc. Sanda Kočevar

muzejska savjetnica, Povijesni odjel

tel: 047 615 980 (4)

sanda.kocevar@mgk.hr

Ružica Stjepanović

viša kustosica Odjela suvremene povijesti od stvaranja Republike Hrvatske 1990. godine

tel: 047 659 094

ruzica.stjepanovic@mgk.hr

Juraj Horvatin

kustos Odjela suvremene povijesti od stvaranja Republike Hrvatske 1990. godine

tel: 047 659 093

juraj.horvatin@mgk.hr

Karlo Mandić

kustos pedagog

gsm: 098 9571 425

karlo.mandic@mgk.hr

Antonija Škrtić

muzejska savjetnica, Galerijski odjel

tel: 047 412 381 (25)

antonija.druzak@mgk.hr

Lana Bede

viša kustosica pedagoginja

tel: 047 412 381 (23)

lana.bede@mgk.hr

Ivica Brezović

viši muzejski tehničar

gsm: 099 5023 012

ivica.brezovic@mgk.hr

Sandro Vidoš

muzejski pedagog

tel: 047 659 093

gsm: 099 7355 986 

sandro.vidos@mgk.hr

Maja Raguž

voditeljica marketinga i odnosa s javnošću

gsm: 099 664 7311

maja.luketic.raguz@mgk.hr

 

Robert Škarjak

muzejski tehničar

robert.skarjak@mgk.hr

Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Suvenirnice

Anamaria Dutković

prodavačica

Renata Goršić

prodavačica

Oksana Vrabac

prodavačica

Održavanje

Adriano Pleadin

domar

Željko Karas

domar

Marina Hajsan

čistačica-dostavljačica

Vesna Jurković

čistačica-dostavljačica

Ivona Kasunić

čistačica-dostavljačica

Sunčica Tunjas

čistačica-dostavljačica