Muzeji grada Karlovca otkrili vrijedno arheološko nalazište
OBJAVA: 23/02/2023

Muzeji grada Karlovca otkrili vrijedno arheološko nalazište

Muzeji grada Karlovca su danas, 23. 2. 2023. održali konferenciju za medije povodom najnovijih arheoloških nalaza kustosica Muzeja Matee Galetić i Ive Alibašić u Samostanskoj ulici smještenoj unutar šestokrakog renesansnog fortifikacijskog sustava – karlovačke Zvijezde.

Tijekom arheološkog nadzora u sklopu Aglomeracije u Zvijezdi arheologinje Muzeja grada Karlovca Matea Galetić i Iva Alibašić pronašle su paljene drvene grede za koje se u ovoj fazi istraživanja smatra  da su bile dio stare ceste. Grede su, koliko je trenutačno vidljivo paljene i poslagane horizontalno od križanja Haulikove i Samostanske ulice u smjeru Mažuranićeve ulice u Karlovcu. Zasada su utvrđene na otprilike 1/3 Samostanske ulice, a nastavak istraživanja će utvrditi jesu li sačuvane u čitavoj dužini ulice. Slična situacija je nešto ranije uočena u Haulikovoj ulici gdje su grede primijećene samo na rubnom dijelu ulice. Uzorci drva bit će poslani na 14C analizu koja će dati preciznije datume.  Današnja Haulikova i Samostanska ulica uokviruju karlovačku Veliku vojarnu pa su ostatci ceste logičan nalaz. S punim pravom možemo reći da se radi o jednom od najvažnijih nalaza za karlovačku arheologiju i važan podatak za poznavanje povijesnih slojeva Zvijezde.

Od ostalih arheoloških struktura u sklopu Aglomeracije valja spomenuti i ostatke stare gradske kanalizacije u Šenoinoj i Mažuranićevoj ulici.

Na konferenciji za medije su bili prisutni i dali izjave gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić, arheologinja Muzeja grada Karlova Matea Galetić, voditelj Jedince za provedbu projekta aglomeracije Ivan Klokočki i arheolog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Karlovcu Krešimir Raguž.

Fotogalerija

Muzeji grada Karlovca otkrili vrijedno arheološko nalazište 1
Muzeji grada Karlovca otkrili vrijedno arheološko nalazište 2
Muzeji grada Karlovca otkrili vrijedno arheološko nalazište 3
Muzeji grada Karlovca otkrili vrijedno arheološko nalazište 4
Muzeji grada Karlovca otkrili vrijedno arheološko nalazište 5
Muzeji grada Karlovca otkrili vrijedno arheološko nalazište 6