Galerija „Vjekoslav Karas“
Ljudevita Šestića 3
47000 Karlovac
tel: +385 (0) 47 615 980
e-mail: info@mgk.hr