Ulaz na Stari grad besplatan za sve planinare
OBJAVA: 11/04/2023

Ulaz na Stari grad besplatan za sve planinare

Stari grad Dubovac jedna od 7 kontrolnih točaka Dubovačkog planinarskog puta. Ovaj je put PD „Dubovac” osnovalo 21. listopada 1983. godine. Prolazi kroz karlovačko-ozaljsko podbrežje od Ozlja preko Vodenice, Sv. Križa i planinarske kuće na Kalvariji do Karlovca. Povezuje dva stara grada Stari gard Dubovac  i Stari grad Ozalj. Dugačak je 28 km i moguće ga je prijeći za 7 sati.
 
Muzeji grada Karlovca vraćaju staru tradiciju pečata u planinarske knjižice sa motivom tlocrta Starog grada Dubovca. Također, u periodu od 15. 4. do 15. 5. osiguravamo besplatan ulaz na Stari grad Dubovac za sve planinare koji se nađu na Dubovačkom planinarskom putu. 
 
 
Više o Dubovačkom planinarskom putu --- http://pd-dubovac.hr/dubovacki-planinarski-put-dpp/