Zoltan Novak: Srce tame
OBJAVA: 31/10/2021

Zoltan Novak: Srce tame

Katalog izložbe sadrži tekst kustosice izložbe Antonije Škrtić, reprodukcije svih izložaka, životopis Zoltana Novaka s iscrpnim popisom nagrada, samostalnih i skupnih izložbi.

Katalog je uredila Antonija Škrtić. Fotografije reproduciranih djela snimio je Goran Vranić.

Katalog je oblikovala i tiskala Tiskara Pečarić & Radočaj d. o. o.

Katalog je ostvaren financijskim sredstvima Grada Karlovca i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

***

Škrtić, A.
Zoltan Novak: Srce tame
2021.
36 stranica u boji, hrvatski jezik
cijena: 50,00 kn/6,64 €