Vrata Zvijezde
OBJAVA: 30/04/2022

Vrata Zvijezde

Katalog izložbe Vrata Zvijezde predstavlja rezultate recentnih arheoloških i arhivskih istraživanja Karlovačke Zvijezde. Autori izložbe i kataloga, Igor Čulig i Matea Galetić, na 70 stranica povezuju snimke novootkrivenih građevinskih struktura i povijesne nacrte. Rekonstruiran je povijesni izgled svih triju gradskih vrata, a o povijesnoj svakidašnjici karlovačkih ulica svjedoče sitniji nalazi.

Dostupan na engleskom jeziku (prevela Sunčica Drempetić)

Oblikovanje izložbe i kataloga: Identity d.o.o.
 
Projekt je financiran kao javna potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija RH, Karlovačke županije i Grada Karlovca
 
Cijena: 25,00 kn/3,32 €