84 sata za pobjedu
OBJAVA: 03/08/2015

84 sata za pobjedu

Uz kataloški dio za 157 izložaka, u katalogu se mogu pročitati tekstovi dr. Davora Marijana Operacija Oluja i doprinos zbornog područja Karlovac oslobađanju okupiranog teritorija Republike Hrvatske i autorice izložbe O izložbi. Kao poseban prilog uz katalog je tiskan DVD Animirana karta operacije Oluja u ZP Karlovac. Popisi postrojbi ZP Karlovac i poginulih hrvatskih branitelja u operaciji Oluja u ZP Karlovac.

Katalog je obogaćen fotografijama postava izložbe koje je snimio je Goran Vranić.

Grafičko oblikovanje kataloga napravio je Saša Stubičar.

Katalog je tiskan financijskim sredstvima Grada Karlovca i Ministarstva kulture RH.

***

Stjepanović R.
84 sata za pobjedu : katalog izložbe
2015. 
80 stranica u boji, hrvatski jezik
Cijena: 20,00 kn/2,65 €