Javni poziv proizvođačima suvenira
OBJAVA: 20/07/2022

Javni poziv proizvođačima suvenira

Muzeji grada Karlovca
Karlovac, 20. 7. 2022.
Ur. broj: 58/1-22

Javni poziv proizvođačima suvenira

Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za prodaju u suvenirnicama Muzeja grada Karlovca.

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:

1. Tradicionalni suveniri - ručno izrađeni suveniri inspirirani predmetima muzejskih postava ili samim lokacijama Gradskog muzeja Karlovac, Starog grada Dubovca i Muzeja Domovinskog rata Karlovac na Turnju ili suveniri koji sadržavaju prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala. Dalje, mogu se prijaviti i suveniri koji sadržavaju tradicionalne tehnike, motive i moderni dizajn.

2. Suvremeni i uporabni suveniri - marame, kišobrani, olovke, majice, kape, bedževi, privjesci, magneti, igračke, USB stikovi, kalendari, razglednice, nakit, šalice, rokovnici, pribori za pisanje, multimedija i sl.

3. Umjetnički suveniri - slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe, suveniri obilježeni osobnim pečatom i vizijom umjetnika.

Sudionici projekta:
Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti).

Način prijave:
Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 20. 8. 2022. (osobno ili poštom) dostaviti na adresu:

Muzeji grada Karlovca, Strossmayerov trg 7, Karlovac - s naznakom "Prijava za izbor suvenira".

Preuzmite:    Javni poziv proizvođačima suvenira