Oklopi Pavela Butolena na Starom gradu Dubovcu
OBJAVA: 14/02/2022

Oklopi Pavela Butolena na Starom gradu Dubovcu

U sklopu projekta FORTITUDE – Historic Fortresses Intensifying Cross-Border Tourism Development na Starom gradu Dubovcu su u organizaciji Grada Karlovca predstavljeni oklopi i oružje iz radionice Pavela Butolena. Rekviziti oživljene povijesti se prilikom posjeta utvrdi mogu razgledati na drugom katu. Osim oklopa nabavljena je oprema za organizaciju manifestacija a dio projekta je i NOĆ UTVRDA koja će se održati krajem travnja.

Projekt FORTITUDE (Historic Fortresses Intensyfing Cross-Border Tourism Development) započeo je 1. ožujka 2020. i trajat će do 28. veljače 2022. godine. Nositelj projekta je Javna ustanova Tvrđava kulture Šibenik s partnerima Grad Karlovac, Opština Herceg Novi, Opština Bar i Grad Banja Luka, a ukupna vrijednost iznosi 1 618 438.72 eura, od čega je 85% sufinancirano  iz programa Interreg IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020.

Glavni cilj projekta je ojačati i diversificirati kulturno – turističku ponudu u prekograničnom području kao i razviti što kvalitetnije i održivije upravljanje kulturnim dobrima.

Fotogalerija

Oklopi Pavela Butolena na Starom gradu Dubovcu 1
Oklopi Pavela Butolena na Starom gradu Dubovcu 2
Oklopi Pavela Butolena na Starom gradu Dubovcu 3
Oklopi Pavela Butolena na Starom gradu Dubovcu 4
Oklopi Pavela Butolena na Starom gradu Dubovcu 5