Zlatan Vrkljan: Autorski plakat: Crvena
OBJAVA: 01/09/2015

Zlatan Vrkljan: Autorski plakat: Crvena

AUTORSKI PLAKAT: ZLATAN VRKLJAN: CRVENA, 2015.

Plakat izložbe s numeracijom i potpisom autora, promoviran prigodom otvorenja izložbe.

***

Zlatan Vrkljan

Autorski plakat Crvena, 2015.

numeriran i signiran

format: B2, naklada: 50,00 kom

cijena: 250,00 kuna / 33,18 €