Robert Šimrak: Ideja kaosa
OBJAVA: 12/05/2018

Robert Šimrak: Ideja kaosa

Katalog izložbe slika autora Roberta Šimraka na hrvatskom jeziku sadrži reprodukcije izloženih djela i predgovor kustosice izložbe Antonije Škrtić. Katalog je uredila Antonija Škrtić, fotografije reproduciranih djela snimio je Robert Kožić, a vizualno ga je oblikovao Robert Šimrak.

Katalog je ostvaren financijskim sredstvima Grada Karlovca i Ministarstva kulture RH.

***

Antonija Škrtić
Robert Šimrak: Ideja kaosa / Die Vorstelling des Chaos
2018.
32 stranice u boji, hrvatski jezik
Cijena: 50,00 kn/ 6,64 €

_
Plakat izložbe formata: 960 x 690 mm vizualno je oblikovao Robert Šimrak.