Worksheet for the Sumina collection exhibition
Announcement: 12/12/2022

Worksheet for the Sumina collection exhibition

Radni listić - izložba Kolekcija obitelji Sumina

Radni listić namijenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola kao pomoć pri razgledu izložbe. Listić je besplatan, a može se nabaviti prilikom grupnog ili pojedinačnog posjeta izložbi.

Radni listić su osmislile i uredile Nataša Pavlović i Antonija Škrtić.