Katalog izložbe - Duje Jurić: MCF / MGK-GVK 2023
OBJAVA: 16/10/2023

Katalog izložbe - Duje Jurić: MCF / MGK-GVK 2023

Dvojezični katalog na hrvatskom i engleskom jeziku na 28 stranica donosi uvodni tekst kustosice izložbe Antonije Škrtić i iscrpne biografske podatke o umjetniku te fotografije izloženog ambijenta fotografa Gorana Vranića.

Katalog je uredila Antonija Škrtić, fotografije je snimio Goran Vranić, vizualnu pripremu i grafičko oblikovanje izveo je dizajner Saša Stubičar, a tisak Tiskara Pečarić & Radočaj d. o. o.

Katalog je ostvaren financijskim sredstvima Muzeja grada Karlovca, Grada Karlovca i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

***

Škrtić, A.
Duje Jurić: MCF / MGK-GVK 2023
2023.
28 stranica u boji, hrvatski jezik / engleski jezik
cijena: 10 €