Katalog izložbe - Anabel Zanze: Aeromiting / Air Show
OBJAVA: 18/09/2023

Katalog izložbe - Anabel Zanze: Aeromiting / Air Show

Katalog sadrži uvodni tekst kustosice izložbe Antonije Škrtić i esej povjesničara umjetnosti i likovnog kritičara Igora Zidića: Kolažiranje, prisvajanje, reciklažni uvidi (Uz ciklus Aeromiting Anabel Zanze) te reprodukcije izloženih djela i biografiju Anabel Zanze.

Katalog je uredila Antonija Škrtić, fotografije je snimio Goran Vranić, vizualnu pripremu i grafičko oblikovanje izvela je dizajnerica Neva Zidić, a tisak tisak kataloga Tiskara Pečarić & Radočaj d. o. o.

Katalog je ostvaren financijskim sredstvima Muzeja grada Karlovca, Grada Karlovca i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

***

Škrtić, A.
Anabel Zanze: : Aeromiting / Air Show
2023.
64 stranica u boji, hrvatski jezik / engleski jezik
cijena: 10 €