Glas Muzeja grada Karlovca 2021.
OBJAVA: 17/12/2021

Glas Muzeja grada Karlovca 2021.

God. XX, broj. 18, prosinac 2021.

Tema broja:  Muzeji i društvene mreže

***
Dragi čitatelju,
u protekle dvije godine naši su se životi u mnogočemu promijenili. Zbog pandemije koronavirusa u većini ljudskih aktivnosti došlo je do ograničenja, pa tako i u muzejskom sektoru. Kao i svi, morali smo prilagoditi svoju djelatnost i provođenje programa novonastaloj situaciji.

Iako velik broj muzeja već dugi niz godina ima vlastite internetske stranice i profile na Facebooku, većina komunikacije s publikom provođena je tijekom posjeta muzejima. Kako su posjeti neko vrijeme bili ograničeni, jednako kao i broj posjetitelja, jedini način da održimo kontakt sa svojom publikom i prezentiramo nove sadržaje i programe koje provodimo bilo je njihovim prilagođavanjem online realizaciji.

Mnogima od nas ovo je razdoblje bilo izazovno, ali i poticaj za učenje novih vještina i znanja. Situacija nas je bacila u neke nove sfere i osmišljavanje kreativnih načina prezentiranja muzejske građe, radionica i pedagoških programa putem različitih digitalnih kanala. Prezentacija sadržaja online nikada neće moći zamijeniti direktni kontakt s publikom, ali ovim načinom rada dobili smo mogućnost da u samo nekoliko klikova naše sadržaje vidi velik broj ljudi. Sve ovo dovelo je do produkcije novih i inovativnih muzejskih sadržaja u online okruženju.

Na početku možete pročitati kako su svoje sadržaje novoj situaciji prilagodili muzealci u Hrvatskom povijesnom muzeju i Muzejima i galerijama Konavala, a nakon toga saznajte čime smo se svi mi u Gradskom muzeju Karlovac bavili tijekom protekle godine.

Uživajte u čitanju!