Glas GMK 2013.
OBJAVA: 18/12/2013

Glas GMK 2013.

Godina XII., broj 10, 2013.

Dragi čitatelji,
deseti broj časopisa “Glas” Gradskog muzeja Karlovac slijedi dosadašnju koncepciju. Tema broja je promišljanje o skrivenim potencijalima malih muzeja, posebice u svjetlu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Dokazani stručnjaci s područja muzeologije, upravljanja muzejima i kulturne politike pišu o izazovima na koje i veliki i mali muzeji svakodnevno odgovaraju. Oni uspješni, sa snažnim stručnim utemeljenjem koje stoji u jasnoj opreci svim površnostima koje donosi suvremeni tehnološki razvoj i drugi izazovi, svakodnevno se i smisleno mijenjaju i pri tome evoluiraju u mjesta na kojima korisnici doživljavaju, uče, upoznaju druge i prepoznaju same sebe. Djelatnost Gradskog muzeja Karlovac, usmjerena kroz Strateški plan usvojen prošle godine, nalazi se na tom putu. O tome govore prikazi novih akvizicija, zaštite i restauracije, vrijednih istraživanja, uspješnih prezentacija u obliku izložbi, predavanja i akcija i zanimljivih edukativnih programa. Prostor za poboljšanja leži dijelom i u dinamici, fizionomiji i unutarnjoj motivaciji svih dionika muzejskog rada u najširem smislu, što je pak organski povezano s našom društvenom, gospodarskom i (možda bi trebalo navesti na prvom mjestu) političkom okolinom. Dio potencijala leži i u uspostavljanju i snaženju, za sada nedostatne, suradnje sa susjednim “malim“ muzejima kroz povezivanja na zajedničkim muzejskim projektima. Ovakav pristup bi potaknuo kvalitetnije funkcioniranje našeg muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije baštine kao i ostvarivanje njegove društvene uloge. Pretpostavke potrebne za postizanje statusa regionalnog muzeja još nisu zadovoljene, no svijest o njima postoji. U jeku rasprave o glavnoj strategiji razvoja grada i kulturnoj strategiji Karlovca, kojima se planiraju pretpostavke i način rješenja prostornih problema muzeja, Gradski muzej Karlovac je prepoznat kao nezaobilazan dionik budućeg razvoja grada. Deseti broj Glasa Gradskog muzeja Karlovac prilog je našim težnjama k otvorenosti i pristupačnosti, otporu društvenoj entropiji te pružanju temelja za uravnoteženje obaveza prema očuvanom bogatstvu baštine i izazovima suvremenog razvoja.

Urednice