Donacija Antona Cetína Gradskom muzeju Karlovac
OBJAVA: 06/09/2021

Donacija Antona Cetína Gradskom muzeju Karlovac

KATALOG IZLOŽBE DONACIJA ANTONA CETÍNA

Katalog izložbe sadrži tekst kustosice izložbe Antonije Škrtić, reprodukcije svih darovanih izložaka i kraći životopis Antona Cetína.

Katalog je uredila Antonija Škrtić. Fotografije reproduciranih djela snimio je Goran Vranić.

Katalog je oblikovala Tea Bilić, a tiskala Tiskara Pečarić & Radočaj d. o. o.

Katalog je ostvaren financijskim sredstvima Grada Karlovca i Ministarstva kulture i medija RH.

***

Škrtić, A.

Donacija Antona Cetína Gradskom muzeju Karlovac

2021.

16 stranica u boji, hrvatski jezik

cijena: 30,00 kn/3,98 €