Ravnateljica Hrvojka Božić imenovana u Hrvatsko muzejsko vijeće
OBJAVA: 09/12/2022

Ravnateljica Hrvojka Božić imenovana u Hrvatsko muzejsko vijeće

Ravnateljica Muzeja grada Karlovca Hrvojka Božić je  imenovana na mandat od četiri godine u Hrvatsko muzejsko vijeće (HMV), savjetodavno tijelo Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Hrvatsko muzejsko vijeće ima predsjednika i šest članova koje imenuje ministar kulture iz redova istaknutih muzejskih stručnjaka. Čestitamo!

Hrvatsko muzejsko vijeće: 
– razmatra stanje u muzejskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj
– predlaže opće i specifične mjere i programe za poticanje razvitka i unaprjeđivanja muzejske djelatnosti
– potiče unaprjeđenje normi i propisa od značenja za muzejsku djelatnost
– daje preporuke i mišljenja o pojedinim pitanjima iz područja muzejske djelatnosti
– vrednuje i predlaže financiranje programskih aktivnosti pravnih osoba iz područja muzejske djelatnosti
– daje mišljenje ministarstvu nadležnom za poslove kulture o stjecanju viših zvanja u muzejskoj struci
– obavlja poslove predviđene ovim Zakonom i drugim propisima, kao i druge poslove koje mu povjeri ministarstvo nadležno za poslove kulture.

 

Hrvatsko muzejsko vijeće (15. 11. 2022. – 15. 11. 2026.)

 - Darko Komšo, ravnatelj, Arheološki muzej Istre, Pula - predsjednik Vijeća

članovi:
- Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
- dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb
- Branko Franceschi, ravnatelj, Moderna galerija, Zagreb
- dr. sc. Darko Babić, doc., predstojnik Katedre za muzeologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu i predsjednik Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM, Zagreb
- Hrvojka Božić, ravnateljica Muzeja Grada Karlovca
- Maja Žebčević Matić, muzejska savjetnica, Gradski muzej Požega