Upravno vijeće Muzeja grada Karlovca

Ivan Pavlović, prof. kemije

Ivana Basarac, mag. pol.

Ivana Kolić, mag. kulturologije

Igor Čulig, prof. pov. umj. i eng. jez.

Vera Blažević, bacc. oec.