A) Korištenje prostora i imovine u radno vrijeme

 • televizijsko snimanje u prostorima Muzeja grada Karlovca do dva sata: 2.500,00 kn / 331,81 €
 • svaki dodatni sat plaća se 500,00 kn / 66,36 €
 • najam Galerije „Vjekoslav Karas“ do 2 sata: 2.000,00 kn / 265,45 €
 • svaki dodatni sat plaća se 500,00 kn / 66,36 €
 • najam male dvorane s dvorištem u zgradi Gradskog muzeja Karlovac do dva sata: 200,00 kn / 26,54 €
 • svaki dodatni sat naplaćuje se 100 kn
 • najam dvorane u Muzeju Domovinskog rata Karlovac - Turanj do 2 sata: 1.500,00 kn / 199,08 €
 • svaki dodatni sat plaća se 200,00 kn / 26,54 €
 • najam dvorane na prvom katu Starog grada Dubovca do dva sata: 600,00 kn / 79,63 €
 • svaki dodatni sat naplaćuje se 200,00 kn / 26,54 €
 • korištenje prostora Starog grada Dubovca za održavanje komercijalnih sadržaja koji uključuju korištenje dvorišnog dijela u trajanju 1 dana naplaćuju se 1.500,00 kn / 199,08 €
 • svaki ostali dan naplaćuje se dodatno 1.000,00 kn / 132,72 €

B) Korištenje prostora i imovine izvan radnog vremena

 • televizijsko snimanje u prostorima Muzeja grada Karlovca do dva sata: 3.500,00 kn / 464,53 €
 • svaki dodatni sat plaća se 500 kn
 • najam Galerije „Vjekoslav Karas“ do 2 sata: 3.000,00 kn / 398,17 €
 • svaki dodatni sat plaća se 500,00 kn / 66,36 €
 • najam male dvorane s dvorištem u zgradi GMK-a do dva sata: 400,00 kn / 53,09 €
 • svaki dodatni sat naplaćuje se 100,00 kn / 13,27 €
 • najam dvorane u Muzeju Domovinskog rata Karlovac – Turanj do 2 sata: 2.500,00 kn / 331,81 €
 • svaki dodatni sat plaća se 200,00 kn / 26,54 €
 • najam dvorane na prvom katu Starog grada Dubovca do dva sata: 800,00 kn / 106,18 €
 • svaki dodatni sat naplaćuje se 200,00 kn / 26,54 €

***
Cjenik usluga