Permanent display

The interactive multimedia exhibiton is divided into six themes. 

Postav počinje kraćom uvodnom cjelinom Kako je počeo rat? koja suvremenim muzeološkim pristupom prikazuje političku i gospodarsku situaciju i raspad SFRJ, tema druge cjeline Virovitica-Karlovac-Karlobag su polazišta i ciljevi velikosrpske ideologije, te početak agresije na Hrvatsku kao način ostvarenja tih ciljeva.

Trećom, središnjom cjelinom Postali su branitelji predstavljen je život hrvatskih branitelja na prvoj crti bojišnice.

Cjelina Životom protiv rata je prikaz gospodarskih, društvenih i kulturnih prilika u gradu Karlovcu tijekom Domovinskog rata. Posljednja cjelina Pobjeda prikaz je vojno-redarstvene operacije Oluja s naglaskom na karlovačko područje. Posebnu pozornost privlače edukativni kutić za najmlađe i „stablo mira“, ohrabruje, veseli i budi nadu za budućnost.

U vanjskom prostoru Muzeja prezentirana je šesta cjelina, borbena tehnika s naglaskom na borbena vozila iz domaćih radionica.

Izložbu prati dvojezičan (hrvatsko - engleski) katalog, za slijepe i slabovidne osobe tiskan je vodič  Brailleovim pismom.