Stalni postav

Multimedijalni i interaktivni postav izložbe podijeljen je u šest tematskih cjelina.

Postav počinje kraćom uvodnom cjelinom Kako je počeo rat? koja suvremenim muzeološkim pristupom prikazuje političku i gospodarsku situaciju i raspad SFRJ, tema druge cjeline Virovitica-Karlovac-Karlobag su polazišta i ciljevi velikosrpske ideologije, te početak agresije na Hrvatsku kao način ostvarenja tih ciljeva.

autor: Denis Stošić

Trećom, središnjom cjelinom Postali su branitelji predstavljen je život hrvatskih branitelja na prvoj crti bojišnice.

Cjelina Životom protiv rata je prikaz gospodarskih, društvenih i kulturnih prilika u gradu Karlovcu tijekom Domovinskog rata. Posljednja cjelina Pobjeda prikaz je vojno-redarstvene operacije Oluja s naglaskom na karlovačko područje. Posebnu pozornost privlače edukativni kutić za najmlađe i „stablo mira“, ohrabruje, veseli i budi nadu za budućnost.

autor: Denis Stošić

U vanjskom prostoru Muzeja prezentirana je šesta cjelina, borbena tehnika s naglaskom na borbena vozila iz domaćih radionica.

Izložbu prati dvojezičan (hrvatsko - engleski) katalog, za slijepe i slabovidne osobe tiskan je vodič  Brailleovim pismom.