Čuvajmo kulturnu baštinu - likovna radionica za osnovnoškolce
OBJAVA: 10/03/2023

Čuvajmo kulturnu baštinu - likovna radionica za osnovnoškolce

S učenicima 3. razreda Osnovne škole Turanj održana je likovna radionica "Čuvajmo kulturnu baštinu". Učenici su kroz izložbu „Dani ponosa – herojska obrana Dubrovnika 1991. godine“ osvijestili što je to kulturna baština, koji su kulturni spomenici pod zaštitom UNESC – a , zašto treba čuvati materijalne i nematerijalne kulturne spomenike. Počevši od poplava, požara, potresa do najvećih ratnih razaranja kulturnih spomenika osvijestiti kod učenika upravo važnost o brizi stručnjaka kao i svih stanovnika o kulturnoj baštini. Rat je najveće razaranje kulturnih spomenika,  a briga svakog pojedinca o očuvanju spomenika je vrijedna ne samo bacanjem smeća, ne oslikavanjem grafitima već i razmišljanjem i pričanjem  o važnosti materijalne kulturne baštine. Učenici su putem plakata prezentirali svoj stav kako i na koji način se trebamo brinuti o našoj kulturnoj baštini i svom zavičaju.

Radionicu je vodila Ivana Maradin.

Fotogalerija

Čuvajmo kulturnu baštinu - likovna radionica za osnovnoškolce 1
Čuvajmo kulturnu baštinu - likovna radionica za osnovnoškolce 2
Čuvajmo kulturnu baštinu - likovna radionica za osnovnoškolce 3
Čuvajmo kulturnu baštinu - likovna radionica za osnovnoškolce 4
Čuvajmo kulturnu baštinu - likovna radionica za osnovnoškolce 5
Čuvajmo kulturnu baštinu - likovna radionica za osnovnoškolce 6