autor fotografija: Denis Stošić

produkcija videa: Izvan Fokusa d.o.o.

koncepti, organizacija i realizacija Muzeji grada Karlovca: Josipa Vukelić

Fotogalerija

Fotogalerija 1
Fotogalerija 2
Fotogalerija 3
Fotogalerija 4
Fotogalerija 5
Fotogalerija 6
Fotogalerija 7
Fotogalerija 8
Fotogalerija 9
Fotogalerija 10
Fotogalerija 11
Fotogalerija 12

Video