129. brigada HV-a Karlovac
PROTEKLA

129. brigada HV-a Karlovac

U ponedjeljak, 23. listopada 2023. u 11 sati u Muzeju Domovinskog rata Karlovac - Turanj otvorit ćemo izložbu pod nazivom „129. brigada HV-a Karlovac".

Izložbu otvaramo na obljetnicu ustrojavanja brigade, a posvećena je 129. brigadi HV-a Karlovac i svim njezinim pripadnicima.

Izložba sadrži fotografije pripadnika, položaja i aktivnosti 129. brigade HV-a iz vremena njezinog postojanja i djelovanja tijekom 1991. i 1992. godine. Od postrojavanja i svečane prisege, preko različitih borbenih položaja, pa sve do ljeta 1992. kada je Brigada demobilizirana.

Prikazane su različite ustrojbene jedinice Brigade, suradnja s drugim postrojbama HV-a, aktivnosti utvrđivanja položaja, nadziranje važnih komunikacija, vojne vježbe i borbeni položaji u obrani Karlovca i Republike Hrvatske. Nisu izostavljene ni svakodnevne obaveze poput redovnog održavanja naoružanja ili pripreme hrane. Prikazane su i različite aktivnosti pripadnika Brigade održane tijekom 1992. godine, nakon sklapanja primirja, poput turnira u šahu, glazbenih nastupa Bećara 129. brigade i uskršnjeg koncerta u Domu HV Zrinski u organizaciji Brigade. U težnji za prisjećanjem na normalan civilni život, izložba sadrži i fotografiju glumaca kazališta Zorin Dom koji na crti bojišnice izvode predstavu za pripadnike Brigade u vrijeme primirja.

Fotografije prikazuju i tragediju razaranja i stradanja koja je neizostavan dio rata, ali i brigu pripadnika Brigade o svojim ranjenim i stradalim pripadnicima. Fotografije obilaska ranjenika u bolnici, posljednjih ispraćaja te susreta invalida i ranjenika HV-a na Jadranu sastavni su dio izložbe.

Osim fotografija, u izložbenom prostoru izloženi su zastava 129. brigade HV-a, odličja Brigade te svi ostali predmeti i dokumenti koji pod geslom „Naša Brigada“ svjedoče o djelovanju Udruge pripadnika 129. brigade Hrvatske vojske Karlovac. Izložba sadrži i panoe na kojima su povjesnica Brigade i poginuli pripadnici Brigade te video materijal o 129. brigadi HV.

Izložba je organizirana u suradnji s Udrugom pripadnika 129. brigade Hrvatske vojske Karlovac. Na prijedlog predsjednika udruge Miroslava Rade, suradnici izložbe bili su članovi udruge Milan Maleš, Nenad Antonović i Zdenko Barjaković, uz čiju su pomoć nastale sve izložbene legende i opisi fotografija. Izložba će trajati do 25. 2. 2024. godine.