Odjeli i zbirke

Povijesni odjel

Povijesni odjel nastao je iz Odjela za radnički pokret, NOB i socijalističku izgradnju osnovanog 1964. godine. U sastavu Odjela za radnički pokret, NOB i socijalističku izgradnju nalazila se od 1968. godine i Spomen-zbirka obitelji Ribar izložena u rodnoj kući dr. Ivana Ribara u Vukmaniću o kojoj je brinuo domar Antun Colnar, a koja je teško devastirana u Domovinskom ratu. 

Nakon Domovinskog rata Odjel je preimenovan u Povijesni odjel te počinje prikupljati, istraživati, zaštićivati, stručno obrađivati i prezentirati muzejsku građu o povijesti grada od njegova nastanka 1579. do 1990. godine. 

Dok je Odjel za radnički pokret, NOB i socijalističku izgradnju svojim izložbama obilježavao značajne datume, osobe i događaje iz razdoblja 1941.-1945. godine, Povijesni odjel se bavi  temama poput povijesti karlovačke fotografije, karlovačkih istraživača Afrike, Prvog hrvatskog pjevačkog društva „Zora“, povijesti pisane riječi u Karlovcu, života u Karlovcu u Prvom svjetskom ratu, pri čemu nastoji kroz interdisciplinarni pristup sagledati i afirmirati karlovačke posebnosti u lokalnom, nacionalnom i europskom kontekstu. Tako je izložba „AfriKA – Karlovčani u Africi u drugoj polovini 19. i početkom 20. stoljeća“ dobila posebno priznanje Hrvatskog muzejskog društva za 2013. godinu. 

Osim toga, muzejska građa se prezentira na nacionalnim i međunarodnim kongresima, u znanstvenim i stručnim člancima, monografijama, katalozima zbirki i izložbi, kao i korištenjem novih medija. 

Od 2016. godine Odjel je posvećen popularizaciji povijesti sudjelujući u nacionalnoj manifestaciji Dan povijesti u sklopu Festivala povijesti – Kliofesta.

Osim predmeta nekadašnjeg Odjela za radnički pokret, NOB i socijalističku izgradnju koji danas čine Zbirku NOB-a i socijalističke izgradnje, građa Povijesnog odjela organizirana je prema vrsti građe u sljedeće zbirke: Zbirka dokumentarne građe, Zbirka fotografija, fotografske opreme i pribora, Zbirka odlikovanja, medalja i plaketa, Zbirka odora, zastava i lenti, Zbirka oružja i vojne opreme, Zbirka razglednica i čestitki, Zbirka NOB-a i socijalističke izgradnje, Zbirka varia.

Odjel su tijekom proteklih godina vodili kustosi Antun Strzalkowski (1964.-1967.), Milkica Vuković (1968.-1977.), Milica (Banda) Radojčić (1978.-1980.; 1986.-1993.), Branko Budimir Bekan (1981.-1984.) i Želimir Miklić (1984.-1986.). Od 1996. godine voditeljica odjela je muzejska savjetnica mr. sc. Sanda (Stepinac) Kočevar.

mr. sc. Sanda Kočevar, muzejska savjetnica, kustosica Povijesnog odjela
tel: 047 615 980 (4)
e-mail: sanda.kocevar@mgk.hr

 

Zbirka dokumentarne građe obuhvaća rukopisnu i tiskanu građu od 18. stoljeća do 1990. godine. U vrlo raznolikoj zbirci ističu se Povelja Franje I. s privilegijama Gradu Karlovcu iz 1830. godine i Povelja Ferdinanda I. iz 1846. godine, građa cehova i građanskih društava te fonda Prvog hrvatskog pjevačkog društva „Zora”. Zbirka je digitalizirana i može joj se pristupiti preko Muzejskog online kataloga.

Bilder aus dem Oriente von Jakob Schaschel, 1863.

Bilder aus dem Oriente von Jakob Schaschel, 1863.

Grbovnica Ivana Čačića Šarića, 1916.

Grbovnica Ivana Čačića Šarića, 1916.

Povelja cara Leopolda obitelji Križanić, 1710.

Povelja cara Leopolda obitelji Križanić, 1710.

Povelja Ferdinanda I. s privilegijima Gradu Karlovcu, 1846.

Povelja Ferdinanda I. s privilegijima Gradu Karlovcu, 1846.

Povelja Franje I. s privilegijama Gradu Karlovcu, 1830.

Povelja Franje I. s privilegijama Gradu Karlovcu, 1830.

Upisna knjiga posietitelja Čitaonice ilirske karlovačke, 1840.

Upisna knjiga posietitelja Čitaonice ilirske karlovačke, 1840.

Upisna knjiga streljačkog i lovačkog društva, 1851.

Upisna knjiga streljačkog i lovačkog društva, 1851.

Zora – Concerts Extraordinaires, 1935.

Zora – Concerts Extraordinaires, 1935.

Priznanica Gospodarsko-obrtničke izložbe u Karlovcu Franji Ferkoviću, 1884.

Priznanica Gospodarsko-obrtničke izložbe u Karlovcu Franji Ferkoviću, 1884.

Zbirka fotografija, fotografske opreme i pribora čuva vizualnu memoriju grada Karlovca od 1849. godine do Domovinskog rata. Primaran interes zbirke jesu radovi karlovačkih fotografa te vizure grada i gradskih događanja, fotografije poznatih osoba iz svih sfera društvenog, političkog i kulturnog života, raznih društava, ali i pojedinačnih i obiteljskih portreta Karlovčana. Osim pojedinačnih fotografija tu su i obiteljski albumi, poput albuma obitelji Türk, te fotomonografije Grad Karlovac i njegova okolica (1889.), Slunj i Plitvička jezera (nakon 1892.) i album Jubilarna gospodarska šumarska izložba u Zagrebu 1891. karlovačkog fotografa Hinka Krapeka, stakleni negativi obitelji Fogina te fotografski aparati i pribor.

Fotografski album obitelji Türk, oko 1900.

Fotografski album obitelji Türk, oko 1900.

Fotografski aparat atelijerski, oko 1890.

Fotografski aparat atelijerski, oko 1890.

Grad Karlovac i njegova okolica, 1889.

Grad Karlovac i njegova okolica, 1889.

Jakov Šašel, oko 1880.

Jakov Šašel, oko 1880.

Obitelj Malbohan na promenadi, oko 1914.

Obitelj Malbohan na promenadi, oko 1914.

Obitelj Riester, 1849.

Obitelj Riester, 1849.

Sklopivi fotoaparat, od 1914.

Sklopivi fotoaparat, od 1914.

Stari grad Dubovac, oko 1900.

Stari grad Dubovac, oko 1900.

Uspomena na 25. godišnjicu PHPD-a „Zora

Uspomena na 25. godišnjicu PHPD-a „Zora”, 1884.

Zbirka NOB-a i socijalističke izgradnje sljednica je Odjela za radnički pokret, NOB i socijalističku izgradnju. Obuhvaća građu koja ilustrira pojave, događaje, ideje, ljude i razne aspekte njihova javnog i privatnog života u Karlovcu u 20. stoljeću. Zbirku čini raznovrsna građa kojoj je zajednička odrednica vremensko razdoblje nastajanja i/ili upotrebe, a uglavnom se odnosi na Drugi svjetski rat.

Čaša, 1941. – 1945.

Čaša, 1941. – 1945.

Grb Grada Karlovca, 1970.

Grb Grada Karlovca, 1970.

Hrvatski ženski list, 1942.

Hrvatski ženski list, 1942.

Većeslav Holjevac, 1941. – 1945.

Većeslav Holjevac, 1941. – 1945.

Vojnička čuturica s čepom, 1941. – 1945.

Vojnička čuturica s čepom, 1941. – 1945.

Zastava VIII. udarne kordunaške divizije, 1970.

Zastava VIII. udarne kordunaške divizije, 1970.

Banijanski most, 1945.

Banijanski most, 1945.

Orden junaka socijalističkog rada, 1948.

Orden junaka socijalističkog rada, 1948.

Motorkotač Moto Guzzi, 1939.

Motorkotač Moto Guzzi, 1939.

Zbirku odlikovanja, medalja i plaketa čine civilna i vojna odlikovanja, medalje i plakete iz  19. i 20. stoljeća, većim dijelom s područja Austro-Ugarske Monarhije i jugoistočne Europe. Uglavnom je riječ o građi karlovačke provenijencije ili građi za koju se može utvrditi veza s događajima, osobama, društvima i ustanovama djelatnošću vezanom za Karlovac. Zbirka je vrijedan izvor za proučavanje političke, gospodarske i društvene povijesti Karlovca.

Brončana vojna medalja za zasluge cara Karla I., 1917. – 1918.

Brončana vojna medalja za zasluge cara Karla I., 1917. – 1918.

Karlov četni križ, 1916. – 1918.

Karlov četni križ, 1916. – 1918.

Medalja dodijeljena posadi broda „Carpathia

Medalja dodijeljena posadi broda „Carpathia”, 1912.

Patriotski prsten s inicijalom nadvojvode Eugena, 1915.

Patriotski prsten s inicijalom nadvojvode Eugena, 1915.

Ranjenička medalja, 1917. – 1918.

Ranjenička medalja, 1917. – 1918.

Viteški križ carskog austrijskog Ordena Franje Josipa s ratnom dekoracijom, 1916. – 1918.

Viteški križ carskog austrijskog Ordena Franje Josipa s ratnom dekoracijom, 1916. – 1918.

Vojni križ za zasluge III. stupnja s ratnom dekoracijom i mačevima, 1917. – 1918.

Vojni križ za zasluge III. stupnja s ratnom dekoracijom i mačevima, 1917. – 1918.

Značka 96. pješački puk Ferdinand Kronprinz von Rumänien iz Karlovca, u bitkama kod Costesina-Verene, 1916.

Značka 96. pješački puk Ferdinand Kronprinz von Rumänien iz Karlovca, u bitkama kod Costesina-Verene, 1916.

Značka hrvatske pomorske legije, 1942.

Značka hrvatske pomorske legije, 1942.

Zbirka odora, zastava i lenti sadržava dijelove vojnih uniformi iz razdoblja Austro-Ugarske Monarhije, Drugog svjetskog rata te SFRJ-a kao i dijelove odora pripadnika određenog poziva. Osim uniformi u zbirci se nalaze lente građanskih društava s kraja 19. i početka 20. stoljeća te zastave i zastavne vrpce građanskih društava, omladinskih radnih brigada kao i službene zastave iz razdoblja 1945. – 1990. godine. U zbirci se ističu magnatski lanac, zastava i lenta Obrtničko-radničkog pjevačkog društva „Nada”, sokolska kapa, vatrogasne kacige, bluza zastavnika 96. karlovačke pješačke pukovnije.

Lente Eduarda i Jozefine Lukinić, 1862.

Lente Eduarda i Jozefine Lukinić, 1862.

Magnatski lanac, oko 1850.

Magnatski lanac, oko 1850.

Omladinska zastava, oko 1980.

Omladinska zastava, oko 1980.

Sokolska kapa, oko 1905.

Sokolska kapa, oko 1905.

Svakodnevna službena kapa austro-ugarskog časnika, poslije 1910.

Svakodnevna službena kapa austro-ugarskog časnika, poslije 1910.

Svečana bluza zastavnika 96. karlovačke pješačke pukovnije, do 1914.

Svečana bluza zastavnika 96. karlovačke pješačke pukovnije, do 1914.

Vatrogasna kaciga, oko 1880.

Vatrogasna kaciga, oko 1880.

Zastava ORD „Nada

Zastava ORD „Nada” s kopljem, oko 1890.

Zastavna vrpca PHPD „Zora

Zastavna vrpca PHPD „Zora”, oko 1900.

Zbirka oružja i vojne opreme obuhvaća raznovrsne primjerke hladnog i vatrenog oružja. Većina oružja potječe iz 19. i 20. stoljeća iako ima i starijih primjeraka. Zbirka je teško devastirana u Domovinskom ratu. U zbirci se posebice ističu primjerci pušaka izrađenih u domaćoj oružarskoj radionici poznatog karlovačkog puškara Jakova Šašela.

Dvocijevna lovačka puška sistema paljenja na kapislu, oko 1880.

Dvocijevna lovačka puška sistema paljenja na kapislu, oko 1880.

Jatagan bjelosapac, 1813.

Jatagan bjelosapac, 1813.

Kovana ručna puška na kamene kuglice, 14. – 15. st.

Kovana ručna puška na kamene kuglice, 14. – 15. st.

Nadžak, sredina 17. st.

Nadžak, sredina 17. st.

Počasna sjekirica 26. karlovačke domobranske pješačke pukovnije, 1916.

Počasna sjekirica 26. karlovačke domobranske pješačke pukovnije, 1916.

Rukavica oklopnika, 16. – 17. st.

Rukavica oklopnika, 16. – 17. st.

Topovska kugla, 17. – 18. st.

Topovska kugla, 17. – 18. st.

Turska vojnička puška tipa šešana, 18. st.

Turska vojnička puška tipa šešana, 18. st.

Vatrogasni mač, oko 1880.

Vatrogasni mač, oko 1880.

Razglednice i čestitke dokumenti su vremena u kojemu se zrcali prošlost grada i koje prate sve njegove mijene. Zbirka razglednica i čestitki obuhvaća uglavnom razglednice grada Karlovca i drugih mjesta Karlovačke županije te čestitke od kraja 19. stoljeća do danas. Najstarija sačuvana razglednica u zbirci s karlovačkim motivom jest razglednica karlovačkog fotografa Hinka Krapeka (1841. – 1915.), koja je putovala 1894. godine.

Banija, oko 1900.

Banija, oko 1900.

Bedemska ulica, 1908.

Bedemska ulica, 1908.

Domobranska vojarna, 1907.

Domobranska vojarna, 1907.

Dubovac, oko 1910.

Dubovac, oko 1910.

Gradsko kupalište, 1910.

Gradsko kupalište, 1910.

Imendanska čestitka, 1906.

Imendanska čestitka, 1906.

Kino Edison, 1940.

Kino Edison, 1940.

Kupski most, 1909.

Kupski most, 1909.

Pozdrav iz Karlovca, 1894.

Pozdrav iz Karlovca, 1894.

Zbirka varia sadržajno je raznolika. S obzirom na to da se zbog malog broja predmeta nisu mogle formirati samostalne zbirke, oni su uklopljeni u ovu jedinstvenu i zajedničku zbirku. Većinom se radi o predmetima vezanima uz djelovanje vojarni JNA-a (nastavni filmovi, gramofonske ploče, grbovi, biste, crteži, suveniri, pečati) na području grada Karlovca u razdoblju do 1990. godine.

Gramofonska ploča: Josip Broz Tito, Tito nam govori, 1977.

Gramofonska ploča: Josip Broz Tito, Tito nam govori, 1977.

Gramofonska ploča: Pjesmom kroz borbu: Partizanske pjesme, 1969.

Gramofonska ploča: Pjesmom kroz borbu: Partizanske pjesme, 1969.

Gramofonska ploča: Zbor V. P. 2805-15 i VIS Petrova gora Karlovac, Proleterska lička druga / Bilećanka, 1977.

Gramofonska ploča: Zbor V. P. 2805-15 i VIS Petrova gora Karlovac, Proleterska lička druga / Bilećanka, 1977.

Grb FNRJ-a, oko 1950.

Grb FNRJ-a, oko 1950.

Grb SFRJ-a, oko 1980.

Grb SFRJ-a, oko 1980.

Josip Broz Tito, poslije 1945.

Josip Broz Tito, poslije 1945.

Kemijska olovka IŠC Karlovac, oko 1980.

Kemijska olovka IŠC Karlovac, oko 1980.

Registracijska pločica, 1980.

Registracijska pločica, 1980.

Upaljač za cigarete, oko 1980.

Upaljač za cigarete, oko 1980.