Obilježen Dan Muzeja grada Karlovca
OBJAVA: 18/12/2021

Obilježen Dan Muzeja grada Karlovca

Za Dan Muzeja Grada Karlovca u subotu 18. 12. 2021. u Gradskom muzeju Karlovac predstavili smo novi vizualni identitet Muzeja grada Karlovca, novu mrežnu stranicu i 18. izdanje muzejskog časopisa „Glas“.

S promjenom krovnog naziva pod kojim djeluju Gradski muzej Karlovac, Galerija „Vjekoslav Karas“, Muzej Domovinskog rata Karlovac – Turanj i Stari grad Dubovac nastala je potreba za formiranjem novog vizualnog jezika koji će oblikovati vizualni identitet lokacija Muzeja grada Karlovca. Dizajn vizualnog identiteta utemeljen je na dvoslojnosti, na razini cjelokupnog identiteta govorimo o Muzejima grada Karlovca, dok na individualnoj razini o vizualnom identitetu pojedine lokacije. U tom kontekstu bilo je relevantno uvažiti jedinstvenost svake lokacije i različitost njihova djelovanja. Kontinuirana primjena novog vizualnog identiteta doprinijet će većoj vidljivosti pojedinačnog djelovanja lokacija Muzeja i razumijevanju njihova ujedinjenog djelovanja pod krovnim nazivom.

Na dan obilježavanja Dana Muzeja grada Karlovca u funkciju je puštena nova mrežna stranica Muzeja. Novodizajnirana mrežna stranica oblikovno je usklađena s novim vizualnim identitetom, korisnicima omogućava jednostavniju navigaciju, kvalitetniju preglednost programskih aktivnosti svih lokacija i lakši pronalazak informacija ovisno o interesima korisnika.

Ovogodišnje izdanje muzejskog časopisa „Glas“ posvećeno je digitalnoj dimenziji muzeološkog djelovanja s temom „Društvene mreže i muzeji“ i aktivnostima koje su u proteklih godinu dana realizirane na lokacijama Muzeja grada Karlovca. Svoj primjerak možete pronaći na svim lokacijama Muzeja grada Karlovca.

Vizualni identitet i novu mrežnu stranicu predstavili su dizajneri Andro Giunio i Sven Sorić s voditeljicom marketinga i odnosa s javnošću Muzeja grada Karlovca Josipom Vukelić, a 18.  izdanje muzejskog časopisa „Glas“ urednici Iva Alibašić i Sandro Vidoš.

 

Fotogalerija

Obilježen Dan Muzeja grada Karlovca 1
Obilježen Dan Muzeja grada Karlovca 2
Obilježen Dan Muzeja grada Karlovca 3
Obilježen Dan Muzeja grada Karlovca 4
Obilježen Dan Muzeja grada Karlovca 5
Obilježen Dan Muzeja grada Karlovca 6
Obilježen Dan Muzeja grada Karlovca 7
Obilježen Dan Muzeja grada Karlovca 8
Obilježen Dan Muzeja grada Karlovca 9
Obilježen Dan Muzeja grada Karlovca 10
Obilježen Dan Muzeja grada Karlovca 11
Obilježen Dan Muzeja grada Karlovca 12