Međunarodni dan muzeja 2024. - Kad narastem želim biti znanstvenica...
OBJAVA: 30/04/2024

Međunarodni dan muzeja 2024. - Kad narastem želim biti znanstvenica...

Proljetni ciklus radionica i predavanja u okviru edukativno-izložbenog programa Muzeja grada Karlovca„Kad narastem želim biti znanstvenica – hommage Anđeli Horvat, Đurđici Cvitanović i Ivani Vrbanić Fadejev“ povodom Međunarodnog dana muzeja 2024.

Organizator: Muzeji grada Karlovca – Gradski muzej Karlovac
Partner: Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“, Karlovac
Vrijeme: 30. 4. – 31. 5. 2024.

Mjesto: Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“, Karlovac i Državni arhiv u Karlovcu
Autorica i voditeljica programa: Lana Bede, viši kustos pedagog Muzeja grada Karlovca

Suradnici: Jasmina Milovčić, viša knjižničarka, Voditeljica Zavičajnog odjela (GKIGK), Maja Žužak Horvatić, knjižničarka (GKIGK), Aleksandra Mikić-Grginčić, knjižničarka (GKIGK), Mario Šimić, knjižničar (GKIGK), Silvija Štakorec, arhivist, Voditeljica odjela za sređivanje i obradu arhivskog gradiva (DAKA), Antonio Bosio, arhivist (DAKA), prof. dr. sc. Sanja Cvetnić, predstojnica Katedre za umjetnost renesanse i baroka (FFZG), Ana Bešlić, konzervator restaurator (HDA), Jana Frdelja, arheolog (Geoarheo), Maris Mesarić (Arheo Plan)

***
Muzeji grada Karlovca pozivaju sve zainteresirane na proljetni ciklus događanja u okviru edukativno-izložbenog programa "Kad narastem želim biti znanstvenica" posvećenog istaknutim povjesničarkama umjetnosti i konzervatoricama Anđeli Horvat (Krašić, 1911.– Zagreb, 1985.), Đurđici Cvitanović (Gospić, 1924.– Zagreb, 2009.) i Ivani Vrbanić Fadejev (Zagreb, 1925.– Zagreb, 2014.) i njihovom iznimnom doprinosu u istraživanju, valorizaciji, zaštiti i obnovi kulturno-povijesnih spomenika grada Karlovca i šire karlovačke regije, nekadašnjeg Kotara Karlovac, područja koje je do tada bilo gotovo neobrađeno.

Edukativni dio programa organiziran je povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja (18. svibnja) koji ove godine ima temu „Muzeji za edukaciju i istraživanje“ i 29. Edukativne muzejske akcije EMA Hrvatskog muzejskog društva s temom "Muzeji i STEAM?!" (18.4.-18.5.2024.). Muzeji grada Karlovca program realiziraju u suradnji s Gradskom knjižnicom "Ivan Goran Kovačić" i Državnim arhivom u Karlovcu gdje će se aktivnosti provoditi zbog privremene zatvorenosti zgrade Gradskog muzeja Karlovac uslijed obnove. Autorica i voditeljica programa je Lana Bede, viši kustos pedagog Muzeja grada Karlovca. Proljetni ciklus događanja dio je obljetničkog programa i najava izložbe "Kad narastem želim biti znanstvenica" kojima Muzeji grada Karlovca obilježavaju 100. obljetnicu rođenja dr.sc. Đurđice Cvitanović i i 10. obljetnicu smrti Ivane Vrbanić-Fadejev, prve ravnateljice i kustosice Gradskog muzeja Karlovac.

U idućih mjesec dana održat ce se istraživačke radionice (kako istraživati u knjižnici i arhivu, izrada terenskih dnevnika, fotografija u službi baštine), predavanja (tko je bila akademkinja Anđela Horvat, rezultati novih arheoloških istraživanja u crkvi Presvetog Trojstva u Karlovcu i Ribniku), terenski obilazak Zvijezde „Tragom Đurđice Cvitanović … 45 godina poslije“, snimanje intervjua (usmena povijest kao istraživačka metoda) i videa za YouTube kanala MGK (što rade povjesničari umjetnosti,  je li povijest umjetnosti znanost, koje su odlike dobrog istraživaca), te fokus grupa (kako oblikovati izložbu da bude zanimljiva mladima).

Pozivamo učenike, studente i sve zainteresirane da se uključe u navedene aktivnosti. Sva događanja su besplatna. Zbog ograničenog broja mjesta na radionicama  potrebna je prethodna najava dolaska na mail muzejske pedagoginje  lana.bede@mgk.hr , 047/412-381(23) ili 091.1600-521.

RASPORED

Radionica „Kako istražujemo povijest kuća na sekundarnim izvorima u knjižnici“
Mjesto: Gradska knjižnica „I. G. Kovačić“, Karlovac, Odjel za AV građu
Vrijeme: 30. 4. 2024., 11.00 sati

Radionica obuhvaća upoznavanje s knjižnom građom, vrstama publikacija, referentnim zbirkama i uvjetima korištenja, načinima pretraživanja u online katalogu, digitaliziranom arhivu karlovačkog tiska i drugim digitaliziranim zbirkama Gradske knjižnice, NSK, HAZU, UHA, portala E-kultura, te detaljniji pregled literature autorica A. Horvat i Đ. Cvitanović vezane uz spomenike  šireg karlovačkog područja. Voditeljice Jasmina Milovčić  (GKIGK)i Lana Bede (MGK).
Trajanje 45 minuta.

***
Arhivistička radionica „Kako istražujemo povijest kuća na primarnim izvorima“
Vrijeme: 10.5.2024., prijepodne (točno vrijeme prema dogovoru, u razdoblju 8-13 h)
Mjesto: Državni arhiv u Karlovcu, Šestićeva 5

Radionica u prvom dijelu uključuje obilazak zgrade Arhiva, upoznavanje s odjelima za sređivanje građe, restauratorskom radionicom i djelatnošću arhivista. Drugi dio radionice održava se u Čitaonici Arhiva, a vezan je uz pretraživanje arhivskog gradiva pomoću obavijesnih pomagala i neposredan rad učenika s odabranim vrstama povijesnih dokumenata (građevinski nacrti, spisi Gradskog magistrata, matične knjige, arhivske fotografije i razglednice) koji nam pružaju podatke o povijesnim kućama, njihovim naručiteljima, projektantima ili izvođačima, urbanističkim situacijama i drugim okolnostima.
Voditelji: Silvija Štakorec (DAKA), Antonio Bosio (DAKA), Lana Bede (MGK)
Trajanje 60 min.

***
Predavanje „Anđela Horvat: inventarizacija kulturnih dobara kao temelj njihova očuvanja“
Mjesto: Gradska knjižnica „I. G. Kovačić“, Šestićeva 1, Karlovac, Odjel za AV građu, 1. kat
 Vrijeme: 7.5. u 11.00 sati

Predavanje o Anđeli Horvat prvoj doktorici znanosti na području povijesti umjetnosti u Hrvatskoj i prvoj povjesničarki umjetnosti  primljenoj u redovito članstvo HAZU, održat će Ana Bešlić, povjesničarka umjetnosti i restauratorica-konzervatorica iz Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu.

***
Kreativna radionica izrade terenskih dnevnika
Mjesto: Gradska knjižnica „I. G. Kovačić“, Šestićeva 1, Karlovac, Odjel za djecu i mlade
Vrijeme: 8. 5. 2024, 10.00 – 11.00 sati

Po uzoru na znamenite Putne bilježnice (Vade mecum) povjesničarke umjetnosti i konzervatorice Anđele Horvat u koje je bilježila lokalitete, kulturno-povijesne spomenike, opremu crkava i niz pojedinosti sa svojih brojnih terenskih putovanja diljem Hrvatske, polaznici radionice će izraditi ručno uvezene bilježnice koje će im poslužiti kao terenski dnevnik za bilješke, skice i fotografije pri obilasku povijesnih građevina. Voditelj Mario Šimić (GKIGK).
Trajanje 60 min.  Pogodno za male, starije od 10 godina, i velike.

***
Terenske šetnje "Tragom Đurđice Cvitanović .... 45 godina poslije"
Vrijeme:  12. 5. 2024. u 10 sati (dodatni termini do 31.5.2024. prema dogovoru)
Trajanje 60-90 minuta

Obilazak odbranih mikrolokacija u gradu (Strossmayerov trg, Palača Gutterer, Haulikova ulica, Križanićeva ulica) uz stručno vodstvo, evidentiranje i fotodokumentiranje baroknih i kasnobaroknih arhitektonskih elemenata, klesanih portala i pojedinosti metalnog obrta. Voditeljica Lana Bede (MGK).

***
Predavanje „ Rezultati arheoloških istraživanja u crkvi Presvetog Trojstva  u Karlovcu“ i razgovor s arheologinjama
Mjesto: Gradska knjižnica „I. G. Kovačić“, Šestićeva 1, Karlovac
Vrijeme: 17. 5. 2024., 15.00 sati

Predavanje o rezultatima najnovijih arheoloških istraživanja provedenih 2023. godine u unutrašnjosti crkve Presvetog Trojstva i zvoniku franjevačkog samostana u Karlovcu te starom gradu Ribniku,  uz prezentaciju tlocrta kripti i nalaza grobnih priloga, te razgovor s istraživačicama arheologinjama Janom Frdelja i Maris Mesarić o upotrebi tehnologije i suvremenim metodama istraživanja.

***
Pripremila:
Lana Bede, prof. pov. umj. i anglistike, viši kustos pedagog, autorica i voditeljica programa
Muzeji grada Karlovca
Strossmayerov trg 7 47000 Karlovac
mob. 0911600521
e-mail: lana.bede@mgk.hr