Anđela Horvat: inventarizacija kulturnih dobara kao temelj njihova očuvanja
OBJAVA: 07/05/2024

Anđela Horvat: inventarizacija kulturnih dobara kao temelj njihova očuvanja

Predavanje u sklopu događanja povodom Međunarodnog dana muzeja 2024.
Predavač: Ana Bešlić
Vrijeme: 7. 5. 2024., 11.00 sati
Mjesto: Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“, Ljudevita Šestića 1, Karlovac
Organizator: Muzeji grada Karlovca – Gradski muzej Karlovac

Kroz predavanje publici će se pobliže predstaviti lik i djelo Anđele Horvat koja je ostala zapamćena kao jedna od najistaknutijih konzervatora u historiografiji zaštite spomenika u Hrvatskoj. U svojem je radu Anđela Horvat djelovala kao nasljedovatelj konzervatorskih zasada srednjeeuropskoga kruga. Vodeći se načelima takozvane aktivne zaštite spomenika, zalagala se za jednakovrijednost spomenika svih epoha i stilova, poštivanje njihove povijesne slojevitosti te poštivanje i očuvanje ambijenta koji ih okružuje, što uključuje očuvanje čitavoga zavičaja s prirodnim spomenicima i ljepotama koje se u njemu nalaze, koristeći se u tu svrhu raznim metodama, pa i samom restauracijom i rekonstrukcijom. Kao preduvjet tog očuvanja vidjela je suradnju čitave zajednice: stručnjaka različitih znanosti, vlasti i običnih sugrađana, kao i uključenje spomenika u njihovu svakodnevicu kroz primjerenu namjenu koja će osigurati njihovo korištenje, a samim time i njihovo održavanje i potrebne popravke. U skladu s time zalagala se i za obrazovanje javnosti, a pogotovo mladih o važnosti kulturne baštine i njenog očuvanja, jer upravo njima ta baština i pripada.

Njen možda najveći doprinos očuvanju kulturnih dobara na području Hrvatske bilo je njihovo sustavno inventariziranje. Tijekom putovanja što ih je u tu svrhu provodila, zapisivala je u svoje putne bilježnice raznorazne podatke o objektima na koje je pritom nailazila. Bila je svjesna kako je upravo popisivanje, odnosno inventariziranje naše kulturne baštine temelj njezinoga očuvanja, jer kako zaštititi baštinu za koju i ne znamo da ju posjedujemo ili u kakvom se stanju nalazi? Uslijed promjena koje je neizbježna modernizacija unosila u naše krajeve, u bilježnicama su tako trajno ostali zabilježeni podaci o predmetima koji su se tijekom vremena izmijenili ili čak nepovratno nestali, a koji pomažu njihovom razumijevaju. Na temelju zapisanih podataka nastao je i dobar dio današnje topografske zbirke koja se čuva unutar današnjeg Središnjeg arhiva s područja zaštite kulturne baštine koji djeluje unutar Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Završni dio predavanja bit će posvećen  razjašnjavanju razlike između konzervacije i restauracije kulturnih dobara te njihovoj međuzavisnosti kroz primjer restauracije kulturnih dobara arhivske građe.

O predavaču:
Ana Bešlić diplomirala je portugalski jezik i književnost te povijest umjetnosti (istraživački smjer, modul konzervatorstvo) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2019. godine zaposlena je u Središnjem laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu gdje je 2021. godine stekla temeljno stručno zvanje konzervator restaurator za užu specijalnost  arhivske i/ili knjižne građe.

***
Fotografija:
Ministarstvo kulture i medija, Zbirka fotografske dokumentacije (inventarna oznaka: MKM FKB-FKB-20938);
fotograf: Nino Vranić, 1959. Podgora (Požega) - Konzervatorica Anđela Horvat informira narod o starinama; u pozadini kapela sv. Katarine.