Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge
OBJAVA: 22/11/2023

Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge

Na izložbi je predstavljen izbor slika karlovačkih autora iz privatne zbirke prim. dr. Borisa Vrge, kolekcionara umjetnina iz Petrinje. Ova vrijedna zbirka slika i grafika teško je stradala u dvama navratima: tijekom Domovinskog rata nakon pada Petrinje 21. rujna 1991. i u potresu 29. prosinca 2020.

Izložba prilika je da se javnost upozna s djelima umjetnika koji su rođenjem ili biografski vezani uz Karlovac i karlovački kraj, a prikupljena su i sačuvana u zbirci dr. Vrge.

Grupni školski posjet izložbi potrebno je najaviti na e-mail: antonija.druzak@mgk.hr

Preuzmi Radni listić.

 

Radionice uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge

Radionice pružaju neposredni susret s odabranim djelima karlovačkih umjetnika i mogućnost kreativnog izražavanja u okvirima likovnog jezika izvan učionice korištenjem neuobičajenog likovnog materijala.


Šumska bajka

Voditeljica: Ivana Maradin, likovna pedagoginja

Sudionici: 5 razred, OŠ Braća Seljan, prof. Marija Škrtić

Termin održavanja: 5. 12., od 10:00 do 11:15

Sudionici će tehnikom kolaža interpretirati kolaž Vere Kuntner Šuma 1964. Koristit će se vrlo tanki raznobojni papiri koji će biti kolažirani na platnu veličine 20 x20 cm. Složeni šumski motiv će dovršiti tehnikom crteža flomasterom.


Na obali rijeke

Voditeljica: Ivana Maradin, likovna pedagoginja

Sudionici: 5 razred, OŠ Dragojla Jarnević, prof. Vladimira Ribić

Termin: 7. 12. 2023., od 17:45 do 19:00

Sudionici će interpretirati sliku Ljudevita Šestića Gaza (oko 1930.). Karakteristični karlovački motiv nanizanih kuća s obale rijeke Kupe i usidrenog teretnog čamca biti će osnovno polazište za izradu reljefne slike. Koristit će se kartoni različite debljine i uzoraka te konopčići koji će se zalijepljeni obojati tonovima crne i bijele tempere.


Obilježeno dno

Voditeljica: Ivana Maradin, likovna pedagoginja

Sudionici: 7C razred, OŠ Dragojla Jarnević, prof. Vladimira Ribić

Termin: 11. 12. 2023., od 16:55 do 18:00

Sudionici će po uzoru na sliku Danijela Butale Obilježeno dno (2009.) izraditi svoje viđenje morskog, riječnog, potočnog ili močvarnog dna svim elementima živog i neživog podvodnog svijeta.

Tehnikom savijanja i oblikovanja žicom i oblaganja aluminijskom folijom izrađivat će oblike te će ih smještati u kružni ili kvadratni žičani okvir. Sa mrežastim plohama i žicama različitih debljina, kao i raznim predmetima izrađivat će trodimenzionalne prostorne crteže koji će izvješeni u izložbenom prostoru funkcionirati kao grupni mobil.


Vlati u apstrakciji i enformelu

Voditeljica: Ivana Maradin, likovna pedagoginja

Sudionici: 7 razred, OŠ Braća Seljan, prof. Marija Škrtić

Termin održavanja: 15. 12. 2023., od 10:00 do 11:15

Radionica na temu slike Franje Korena, Vlati, 1970. godine

Sudionici će interpretirati sliku Franje Korena Vlati (oko 1970.). Na kartonskoj podlozi slagat će apstraktnu kompoziciju različitih ploha, veličina i debljina od različitih kartona i konopčića. Dobivenu teksturnu podlogu obojat će monokromno, tonovima crne i bijele boje.

Fotogalerija

Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 1
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 2
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 3
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 4
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 5
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 6
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 7
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 8
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 9
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 10
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 11
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 12
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 13
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 14
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 15
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 16
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 17
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 18
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 19
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 20
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 21
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 22
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 23
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 24
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 25
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 26
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 27
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 28
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 29
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 30
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 31
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 32
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 33
Edukativni program uz izložbu Karlovački umjetnici iz zbirke dr. Borisa Vrge 34