Zoran Homen: stvarnije od stvarnog
PROTEKLA

Zoran Homen: stvarnije od stvarnog

U Galeriji "Vjekoslav Karas" otvorena je izložba vrsnog likovnog umjetnika, slikara hiperrealista Zorana Homena iz Križevaca naziva "stvarnije od stvarnog". Homenu je ovo prvo predstavljanje umjetničkog opusa u Karlovcu. Izložba ostaje otvorena do 25. lipnja 2023.

Zoran Homen se slikarstvom bavi više od 50 godina, tijekom kojih je izlagao na 15 samostalnih i više od 100 skupnih izložbi. Slike mu se nalaze u nekoliko muzeja i galerija te u mnogim privatnim kolekcijama. Slika mrtve prirode, pejsaže i portrete u hiperrealističkom stilu. Likovna kritika svrstava ga u istaknutog predstavnika tog stila u Hrvatskoj. Poseban opus čine slike sakralne tematike. Oko 70 takvih radova nalazi se u brojnim crkvama i samostanima diljem Hrvatske. U Karlovcu Homen prikazuje četiri pravca vlastitog slikarstva kroz 44 izabrana rada. More, mrtve prirode, portreti i zime. Različiti motivi govore o izuzetnoj sposobnosti materijalizacije vode, kamena, snijega, plodova, riba, predmeta i lica...

Rođen je 1951. u Osijeku. Od prve godine života odrastao je u Đurđevcu gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. U Zagrebu je diplomirao na Pedagoškoj akademiji kao nastavnik likovnog odgoja, a zatim upisuje Filozofski fakultet gdje je diplomirao arheologiju. Bio je dugogodišnji ravnatelj križevačkog Muzeja, voditelj Likovne galerije i organizator likovnog života u gradu. Već 20 godina vodi tečajeve slikanja u Križevcima i Bjelovaru za slikare amatere.

Za svoj predani i nesebični rad na polju muzeologije, likovne kulture, promicanja tradicijskih običaja vezanih uz ''Križevačke štatute'' te za ukupan društveni angažman nagrađen je 2016. Nagradom za životno djelo Grada Križevaca i, godinu dana kasnije, Nagradom za životno djelo Koprivničko-križevačke županije. Bio je dugogodišnji ravnatelj križevačkog Muzeja, voditelj Likovne galerije i organizator likovnog života u gradu.

Autor predgovora kataloga izložbe i organizator izložbe je Aleksandra Goreta, akademska slikarica i voditeljica Galerije „Vjekoslav Karas“. Izložbu financijski podržava Grad Karlovac.

Izložba je otvorena utorkom i četvrtkom od 8 do 16h, srijedom i petkom od 8 do 19h, subotom od 10 do 16h i nedjeljom od 10 do 12h.

Autor: Aleksandra Goreta

Fotogalerija

Zoran Homen: stvarnije od stvarnog 1
Zoran Homen: stvarnije od stvarnog 2
Zoran Homen: stvarnije od stvarnog 3
Zoran Homen: stvarnije od stvarnog 4
Zoran Homen: stvarnije od stvarnog 5
Zoran Homen: stvarnije od stvarnog 6